Findan osake – perustietoa

Findan yli 130-vuotinen historia ulottuu puhelimen Suomeen tulon alkujuurille 1870-luvulla. Suomen ensimmäiset puhelinyhtiöt perustettiin vuonna 1882 Turkuun ja Helsinkiin.” -finda.fi

Finda–konserni on nykyisin aktiivinen sijoittaja ja omistaja, jonka tavoitteena on edistää omistaja-arvon kasvua ja tarjota hyvää vuosittaista osinkoa sijoittajilleen. Yrityksen sijoitusstrategia on jaettu kahteen osaan: televiestinnän strategisiin sijoituksiin ja portfoliosijoitustoimintaan.

Emoyhtiö, Finda Oy, harjoittaa aktiivista arvosijoittamista portfoliosijoitustoiminnassaan. He tekevät sijoituspäätöksensä itsenäisen arvonmäärityksen pohjalta, etsien parhaan riski-tuotto suhteen kohteita ilman maantieteellisiä tai toimialarajoituksia.

Tyypillisesti Finda sijoittaa likvideihin ja edullisiin, vahvan taseen omaaviin listattuihin yhtiöihin, joilla on hyvä tuloksentekokyky ja jotka maksavat hyvää osinkoa. He ovat kuitenkin valmiita tarttumaan myös sijoitusmahdollisuuksiin, jotka poikkeavat tyypillisistä sijoituskohteistaan tarvittaessa.

Findan mukaan sen omistamaa merkittävää sijoitusvarallisuutta hoidetaan yrityksen itsenäisesti organisoimalla tavalla, ja he keskittyvät pitkäjänteiseen omistaja-arvon kasvattamiseen sekä omistajiensa palkitsemiseen hyvillä osingoilla.

Finda Oy:n Osake ja Osingot

Finda Oy:n osake ei ole julkisesti noteerattu, ja yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja K-sarjoihin. K-osakkeella on 20-kertainen äänivalta suhteessa A-osakkeeseen. Yhteensä osakkeita on 13 617 236 kappaletta, joista A-sarjaa on 13 501 236 kappaletta ja K-sarjaa 116 000 kappaletta. Yhtiön omassa omistuksessa oli 9.3.2023 yhteensä 205 476 omaa osaketta.

Osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, ja osakkeiden myyntiin liittyvät verotusohjeet saa paikallisesta verotoimistosta tai verottajan internet-sivuilta www.vero.fi. Voimassa olevien sääntöjen mukaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saama luovutusvoitto ei ole veronalaista, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1000 euroa.

Finda Oy maksaa vuosittain osinkoa, ja vuodelta 2021 osinkoa jaettiin 2,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 26,9 miljoonaa euroa.