Aulis Invest – Tehokas ja luotettava listaamattomien osakkeiden kaupantekopartneri

Sinulla on mahdollisuus myydä listaamattomat osakkeesi Aulis Investille, ja tämä voi olla houkutteleva vaihtoehto useista syistä. Aulis Investin asiantunteva tiimi on erikoistunut listaamattomien osakkeiden kauppaan, mikä takaa sujuvan ja luotettavan kaupantekoprosessin. Heidän avullaan voit välttää monimutkaisen ja aikaa vievän kaupankäyntiprosessin, joka saattaa liittyä listaamattomien osakkeiden myyntiin suoraan yksityisille tai muille tahoille. Lisäksi Aulis Invest voi tarjota kilpailukykyisen hinnan osakkeistasi, ja heidän vahva verkostonsa mahdollistaa nopean kaupantekoprosessin. Voit siis hyödyntää Aulis Investin tarjoamaa ammattitaitoa ja luotettavuutta, kun haluat myydä listaamattomat osakkeesi turvallisesti ja vaivattomasti.

Prosessi lähtee käyntiin kartoituksella, jossa myyjän omistama yhtiö ja osakkeiden määrä selvitetään. Tämän jälkeen Aulis Invest tekee mahdollisen tarjouksen ko. yhtiön osakkeista, ja mikäli yhteisymmärrykseen päästään, jatkuu kaupanteko seuraavasti:

1. Varmistus, että osakkeilla voi käydä ketterästi kauppaa

Ennen varsinaista tarjousta Aulis Invest varmistaa, ettei tarjottujen osakkeiden kaupankäynnille ole olemassa rajoituksia tai erityisehtoja. Rajoitukset voivat liittyä esimerkiksi lunastuslausekkeeseen, suostumuslausekkeeseen tai kohdeyrityksen hallituksen vaatimiin lupiin. Tiedot mahdollisista rajoituksista tai ehdoista voidaan selvittää hankkimalla yrityksen yhtiöjärjestys tai ottamalla suoraan yhteyttä kohdeyritykseen, jos rajoitukset ovat osakassopimuksen alaisia.

2. Kauppakirjan muodostaminen, hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Jos Aulis Investin hintatarjous osakkeista hyväksytään, ensimmäisenä vaiheena on kauppakirjan muodostaminen, hyväksyminen ja allekirjoittaminen. Aulis Invest tarvitsee osakkeiden myyjältä tietoja, kuten nimen, henkilötunnuksen/y-tunnuksen, osoitteen, pankkitilinumeron ja arvo-osuustilinumeron (jos osakkeet ovat säilytyksessä arvo-osuustilillä).

Lisätietoa kauppakirjan muodostamisesta sekä esimerkki kauppakirjamallista löytyy Aulis Investin verkkosivuilta.

Kun kauppakirja on valmis, se lähetetään myyjälle hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi. Useimmiten allekirjoitukset hoidetaan sähköisesti, mutta joissain tapauksissa kauppakirjat lähetetään perinteisesti postitse.

3. Osakkeiden siirto myyjältä ostajalle

Kun kauppakirja on allekirjoitettu, siirretään osakkeet myyjältä ostajalle. Osakkeiden säilytystavalla on merkitystä siirtoprosessissa.

Jos osakkeet ovat säilytyksessä arvo-osuustilillä, pankki vastaa siirrosta. Aulis Invest toimittaa pankille kauppakirjan, joka yleensä riittää osakkeiden siirtoon. Toisaalta pankeilla voi olla erilaisia käytäntöjä, ja jotkut saattavat vaatia myyjältä osakkeiden siirtohakemuksen allekirjoitusta, osapuolten henkilöllisyystodistuksia tai kaupparekisteriotteita, jos osapuolina ovat yritykset. Kuolinpesän myydessä osakkeita pankki voi pyytää kopion perunkirjasta ja mahdolliset valtakirjat osakkeiden myyntiluvasta.

Suuri osa listaamattomista osakkeista ei kuitenkaan ole säilytyksessä arvo-osuustileillä, vaan kohdeyritykset pitävät itse osakasluetteloa omistajistaan, ja osakekauppojen yhteydessä muutokset tehdään suoraan sinne. Tässä tapauksessa osakkeiden siirron hoitaa suoraan kohdeyritys, ja heille riittää yleensä osakasluettelon päivittämiseen kauppakirja ja kuitti varainsiirtoveron maksusta.

4. Osakekaupan ja varainsiirtoveron maksusuoritus. Kiitämme onnistuneista osakekaupoista.

Kun Aulis Invest saa vahvistuksen osakkeiden siirrosta pankilta tai kohdeyritykseltä, suoritetaan osakemaksu ja varainsiirtoveron maksu. Tämän jälkeen kiitetään myyjää onnistuneista osakekaupoista.

Toivotamme menestyksekkäitä kauppoja kaikille listaamattomien osakkeiden parissa toimiville asiakkaillemme vuonna 2023! Aulis Investin ammattitaitoinen tiimi on valmiina auttamaan kaikissa osakekauppaan liittyvissä kysymyksissä.